Saimos

Saimos


Coğrafi verileri başka herhangi bir kaynaktan gelen verilerle ilişkilendirmek için bütünleştirici bir platformdur. Arka planda teknolojinin karmaşıklığını ele alarak, Ortak Çalışma Resmini tamamlamak için etkili bir Durumsal Farkındalık sağlar. Geliştirmeler, kullanıcılara karmaşık teknolojilerin (AI tabanlı video analitiği ve coğrafi bilgi sistemleri) avantajlarını sağlamayı amaçlamaktadır.

SAIMOS® Video Analytics ile alarmlar artık "körü körüne" tetiklenmiyor çünkü her bir alarmın gerçekliği kısa bir video kaydıyla değerlendirilebiliyor. Ayrıca, daha iyi farkındalık ve karar desteği için coğrafi bir bağlam sağlamak üzere alarmlar bir harita üzerinde görüntülenir.  SAIMOS® Managed Security as a Service, SAIMOS® WatchBox ve SAIMOS® Control Center'ın bir Güvenlik Operasyon Merkezi içinde çalıştırılan bir kombinasyonudur.Daha Fazla Bilgi

Saimos